Glasnik.hu

Switch to desktop

HRVATSKA SAMOUPRAVA BARANJSKE ŽUPANIJE

kep ala_Zastupnici_Hrvatske_samouprave_Baranjse_ezupanije__na_fotografijiNarodnosne kandidate i na područnoj i mjesnoj razini na lanjskim izborima za mjesne i narodnosne samouprave u Baranjskoj županiji postavila je samo civilna udruga Savez Hrvata u Mađarskoj. Od 14 kandidata s teritorijalne liste ušlo je prvih sedam (drugačije i nije moglo biti jer se glasovalo na listu), koliko se biralo na županijskoj razini: Stipan Filaković, Kovácsevics Zoltánné, Brigita Štivić-Sándor, Mišo Šarošac, Milica Murinji Sörös, Milan Sabo i Véber Tiborné.

Dok je 2010. godine u Baranji utemeljena 41 hrvatska samouprava, sada se utemeljilo sedam manje, 34. Premda su izbori raspisani u 37 naselja, održani su samo u 34, naime u Boji, Kesuju i Peliru (Pellérd) nije bilo izbora.

Nakon izbora utemeljena je Hrvatska samouprava Baranjske županije, na čelu s predsjednikom Mišom Šarošcem (koji je njezin predsjednik od prvoga ciklusa do danas) i dopredsjednicom Ljubicom Véber. Već nakon nekoliko tjedana zastupnik Stipan Filaković odrekao se mandata te je na drugoj sjednici samouprave, 21. siječnja, prisegnula nova zastupnica Hrvatske samouprave Baranjske županije Žuža Gregeš. Uz ostalo, zastupnici su upoznati s molbom KUD-a Baranja, uzdržavatelja Umjetničke škole Baranja o preuzimanju te škole u nadležnost Hrvatske samouprave Baranjske županije. Uz narečeno na dnevnom redu bilo je razmatranje sporazuma o suradnji s Udrugom Nevelők Háza, rasprava o Poslovniku Hrvatske samouprave Baranjske županije, gdje se govorilo o načinu podmirenja putnih troškova zastupnika, izglasovana je kupnja godišnje parkirališne karte za predsjednika (u iznosu od 40 000), a zastupnicima će se prema potrebi isplaćivati parkirališna karta, uz mjesečnu nadoknadu za putne troškove 10 tisuća forinti zastupnicima te 15 tisuća predsjedniku. Izglasovana je potpora za tombolu za dobrotvorni bal Roditeljske zajednice Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže u iznosu od 20 tisuća forinti, potpora za tombolu Hrvatskom balu u organizaciji šeljinske Hrvatske samouprave, te «razno».

Molbu za preuzimanje u održavanje Umjetničke škole Baranja zastupnicima su i usmeno podnijeli ravnatelj škole Balázs Rónai te nastavnik zadužen za ekonomat i knjigovodstvo iste škole Đuro Jerant. Škola se sada nalazi na adresi Hrvatskog centra Miroslava Krleže, a pohađa je tristotinjak učenika. Nastava se odvija u Pečuhu u hrvatskom i njemačkom školskom centru, te u nekim baranjskim naseljima (Martinci, Lukovišće), a uz ostalo podučavaju se glazbena i plesna baština Hrvata u Mađarskoj, te Nijemaca u Mađarskoj. Dobila je prostorije od grada Pečuha u Liceum ulici na uporabu od pet godina, koje se sada obnavljaju, a vjeruju kako će ih dobiti i u trajno vlasništvo. Čulo se kako bi preuzimanje uzdržavanja od dosadašnjeg uzdržavatelja Kulturne udruge Baranja (uzgred čiji je predsjednik Mišo Šarošac) bilo na obostranu korist i Hrvatske samouprave Baranjske županije i Umjetničke škole Baranja, koja ima pet zaposlenika.

Hrvatska samouprava Baranjske županije ima dobre infrastrukturalne uvjete rada, ured sa svom potrebnom opremom u sjedištu Samouprave Baranjske županije u samom središtu grada na Széchenyijevu trgu. Zastupnici su odlučili o promjeni imena: Hrvatska samouprava županije Baranje u Hrvatska samouprava Baranjske županije. Saznali smo kako će zastava HSBŽ biti istaknuta i na pročelju zgrade županijske samouprave. Između Hrvatske samouprave Baranjske županije i Samouprave Baranjske županije na snazi je okvirni ugovor o suradnji temeljem kojeg Samouprava Baranjske županije osigurava tehničke uvjete rada, daje financijsku i infrastrukturalnu potporu, omogućuje sudjelovanje sjednicama odbora i skupštine Samouprave Baranjske županije i sudjelovanje pri donošenju skupštinskih odluka, pruža svekoliku stručnu pomoć. Ured Hrvatske samouprave opremljen je bez naknade uz korištenje namještajem, telefonom, osobnim računalom, skenerom, te su pokriveni troškove ureda, režije i održavanje iz proračuna Samouprave Baranjske županije, te su osigurane poštanske usluge, usluge tipkanja, umnožavanja, i raspačavanja, priprema sjednica Hrvatske samouprave Baranjske županije, pozivnice, priprema prijedloga, obavijesti i svih ostalih materijala potrebnih za nesmetan rad (internet, uredski materijal, sve medijske usluge) na web-stranici Samouprave Baranjske županije i u Službenom listu, na svim sjednicama je nazočan bilježnik ili od njega delegirana stručna osoba, pruža se svekolika pravna pomoć u razumijevanju zakonskih i inih akata, u pripremi odluka i pravilnika, vođenju zapisnika. Osigurava se godišnja potpora iz proračuna Samouprave Baranjske županije (lani milijun forinti), uključuje ih se u prijateljsku suradnju sa županijama prijateljima u Republici Hrvatskoj, Osječko-baranjskom i Zadarskom te Virovitičko-podravskom županijom. Sporazum osigurava svekoliku potporu, a svake se godine obnavlja u skladu s nastalim potrebama. O sjednicama i tekućim poslovima brinu se dvije djelatnice Samouprave Baranjske županije, glavna savjetnica Ilona Kelbert Szabó i voditeljica ekonomata Annamária Nagy-Aladics.

Branka Pavić Blažetin

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version