Glasnik.hu

Switch to desktop

Kemljanski glasi

18160013 1505776652818965 1483980004 oProšlo ljeto smo uspješno završili i ovde u Kemlji, ali smo imali zato i problemov. Najveća poteškoća nam je da neće biti u školi pet dice, ki ćeju se učiti hrvatski jezik. Mnogo forumov smo imali, i jako je teško uvjeriti roditelje ki jednostavno ne razumu, da će se dite od 4. razreda učiti i nimški jezik. Jako velika je kod nas asimilacija. Sve manje mladi se bori zato da si drži hrvatski jezik. Zato nam je važno, da se u školi uču dica. Svako ljeto dvakrat imamo svetu mašu za Matu Meršića Miloradića.

U nedilju, 19. februara, po maši smo šli va cimiter, kade smo se spominali od njega, a pri grobu smo molili, jačili i recitirali njegove pjesme. 15. marcijuša je u Kulturnom domu bio kulturni festival. Onda pokažu sve mjesne grupe njev program, ča su se kroz ljeto naučile. KUD Konoplje i jačkarni zbor Mali Dunaj su imali još jednoč velike uspjehe. Korizma je i kod nas jako važna. U našem selu su dvi narodnosne samouprave, svaka si drži svoje svetke. Križni put imamo nek mi Hrvati, i tako je svaki petak druga grupa štala pri štacija. Prvu je sam farnik, drugu su školska dica, tretu Nimci, četvrtu mi Hrvati, a pri zadnjoj štaciji molitvom su završili člani crikve. Svenek je bilo čuda ljudi na sveti puti spominjanja. Hrvatska samouprava ima va godišnjem programi da će odvesti školsku dicu po životnom puti Mate Meršića Miloradića. Ovom prilikom je bilo putovanje 10. aprila, u petak, a s njimi su putovali i člani Hrvatskoga kluba. Prvi put smo zastali u Raidingu, kade smo pogledali rodnu hižu Ferenca Liszta. Put nam je dalje peljao u Veliki Borištof, kade nas je čekao Mirko Berlaković, umirovljeni školski direktor, i s njim smo pogledali KUGU. Djelatnost ove važne institucije je nam predstavio Joško Vlašić. Povidao nam je o zgradi, pokazao je, kade se je učio Meršić, kao kapelan. Naša dica su recitirala Meršićeve pjesme, a pogledali smo i izložbu kot i tamošnju crikvu. Iz Velikoga Borištofa smo se vozili dalje u Frakanavu, kade smo zastali pri Meršićevom spomeniku, pogledali smo i crikvu, kade je pokršćen naš gradišćanski velikan, a vidili smo i manju hižu, kamo se je njegova familija odselila. Zadnja štacija ovoga izleta je bila Filež. I onde je bio kapelan Mate Meršić, otud su ga u Hrvatsku Kemlju premjestili 1879. ljeta, a pri nas je služio kih pedeset ljet dugo. Prošlo ljeto je Hrvatska samouprava dala načiniti lipu stazu od vrata cimitra do Meršićevoga groba. Ljudi se veselu, da nije već blata onde. Učistili smo grob, svenek je na njem kitic. Radosna je vist da će dica 7. razreda otputovati na izlet va Hrvatsku, na naticanju „Prez granic” su dostali za to i pineznu potporu. Dvim dičakom materijalno pomaže i Hrvatska samouprava sa po 10 000 Ft, jedan pohadja mjesnu osnovnu školu, a drugi ide va gimnaziju. Hrvatskoj samoupravi u našem selu je i dalje cilj da se hrvatski jezik i običaji ne zgubu u Kemlji.

Marija Nović-Štipković

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version