Glasnik.hu

Switch to desktop

Pinezna pomoć južnogradišćanskih sel za poplavljena sela u Slavoniji

IMG 3730Na poziv crikvene općine Petrovoga Sela, u južnom Gradišću od 20. majuša, utorka, u četiri seli (Petrovo Selo, Narda, Hrvatske Šice i Gornji Četar) su brali pinez za pomoć poplavljenim selam u Hrvatskoj.

Dobrovoljni dari su se prikupili u svakoj seoskoj crikvi, a do predaje novčane potpore je došlo na 7. Spravišću crikvenih zborov u Nardi, 1. junija, u nedilju. Predsjedniki crikvenih tanačov: iz Narde dr. Šandor Horvat, iz Petrovoga Sela Imre Filipović, iz Gornjega Četara Petar Herić, a iz Hrvatskih Šic Jožef Schlaffer su sve skupa prikdali petroviskomu farniku Tamásu Várhelyiu 472 000 Ft, tako je 11840 kunov upućeno prošli tajedan na račun Črljenoga križa u Hrvatskoj za ugrožene Hrvate u poplavi. Moramo napomenuti da južnogradišćanska hrvatska naselja ukupno broju oko 2000 stanovnikov, a s velikim srcem su darovali za Slavoniju. Kako su i sami predsjedniki crikvenih tanačov rekli, svim nam je bila dužnost pomoć staroj domovini,
otkud su naši preci došli, u zaufanju da će ova pomoć na najbolje mjesto zajti. Svim dobročiniteljem za velikodušnost hvala i Bog plati!

(Tiho)

Na slici: 

Predsjedniki farskih tanačev(sliva) dr. Šandor Horvat, Petar Herić, Imre Filipović i Laslom Schlafferom s farnikom Tamásom Várhelyiem pri predaji

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version