Glasnik.hu

Switch to desktop

lajos brigovic(1938. – 2015.)

Za rastanak

„Hvala ti, Gospodine, za osobe s kimi dijelimo i tugu i radost svakidašnjega žitka, osobito one ki su nam bili bliski i dragi, a naglo su nas napustili. Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svu njevu ljubav i razumivanje koje su prema nam pokazivali, za njevo prijateljstvo, za mir kojega su nam donosili, za lipe riči ke su nam upućivali. Dokle ćutimo bol i prazninu zbog njeve odsutnosti, molimo te daj nam duhovnu svist povezanosti s njimi. Podili im, Gospodine, vječni žitak, a nas peljaj do spravišća s tobom i s njimi u vječnost. Amen.”

Opširnije...

1417430884 tmp_IMG_0683_kicsiU organizaciji Hrvatskoga kuglačkoga kluba Croatica, u sambotelskoj kuglani VAOSZ, 23. novembra, u nedilju, se je naticalo devet ekipov iz Narde, Sambotela i Prisike. Pred par ljet u ovom gradu redovno su se sastali pri hrvatskom naticanju ljubitelji ovoga športa, a da se u cjelini ne zgubi ova tradicija, ljetos su sambotelski Hrvati namjeravali obnoviti ov lipi običaj. Iako naticatelji iz gradišćanskih sel nisu se najavili u tolikom broju, na koliko su sami organizatori prlje računali, ipak je nediljno otpodne potrošeno u športskoj, pravoj navijačkoj atmosferi. Na čelu spomenutoga kluba jur deseto ljeto stoji József Horváth, gdo je prik svoje žene zašao u hrvatske kruge. Kako je rekao, 85 % od kotrigov je hrvatskogovoreći, rodom iz Petrovoga Sela, Narde i Gornjega Četara, a sama ideja da se formira jedno društvo za hobi-kuglače je došla pri prijateljski spravišći. – Sad smo većimi u klubu u mirovini pak smo rekli da imamo dovoljno vrimena, probujmo skupasabrati športaše u našoj županiji. Stupio sam u kontakt s Hrvati na našem području, ali morebit u nesrićnom vrimenskom periodu, kad su se po izbori stare Hrvatske samouprave razišle, a nove su jedva utemeljene.

Opširnije...

GRADISCE1U minuli tajedni, najprije u Sambotelu, zatim pak i u Juri utemeljene su dvi Hrvatske županijske samouprave. Kako se je to moglo i očekivati, u Željeznoj ter i u Jursko-mošonsko-šopronskoj županiji prik Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i njegovih koalicijskih partnerov postavljenoj listi su kandidate u dvi gradišćanski županija izglasali birači.

Opširnije...

Rafael Krammer: „Sva srića da morem svaki dan u petroviskoj crikvi maševati!”

Karlović-Rafi atyaRafael Krammer (Kramarov) rodjeni su 10. oktobra 1929. ljeta u Petrovom Selu. 14. junija 1959. ljeta su bili posvećeni za duhovnika u Ostrogonu, služili su Boga i naroda u ugarski naselji Nemesapátiju, Külsővátu, Vaszanu i u Látrányu. Od 1980. postanu farnik u Kisgörbőu, potom u Zalahalápu, a najduže, 25 ljet su službovali kot gospon u Keresturu. Iako su se pred sedmimi ljeti jur u mirovini doselili u Petrovo Selo, još i dandanas slišu Kapošvarskoj biškupiji. Za 85. rodjendan 10. oktobra, u petak, su im čestitali na kraju svete maše Tamás Várhelyi, petroviski farnik, miništranti i vjerniki Petrovoga Sela. A mi smo je poiskali u obiteljskom krugu pri Hajsanovi.

Opširnije...

OBNOVLJENA CUVARNICAPo svidočanstvu Geošićeve monografije, zgradu petroviske čuvarnice su začeli graditi točno pred šezdesetimi ljeti, u ku su se uselila dica samo 1956. ljeta. U zrcalu tih podatkov, a i pregledajući negdašnje stanje ove zgrade, nije ni čudno da je Seoska samouprava odlučila, čim prlje je neophodno renoviranje čuvarnice i oblikovanje parkirališća. Ministarstvo za nutarnje posle je ispisalo naticanje na kom je Seoska samouprava na početku ljeta dobila skoro 25 milijuni Ft, a k tomu je općina Petrovoga Sela još dodala kih 20 milijuni Ft za temeljno saniranje čuvarnice. Minjanje oblokov i vrata, obnova cijele krovne konstrukcije, modernizacija grijanja, priskrbljavanje zgrade sa sredstvi za upijanje sunčeve energije, novo farbanje fasade s izolacijom, nutarnje parketiranje prostorije za stariju dičju grupu, a pred zgradom oblikovanje parkirališća, sve je to pripalo u paket obnove. 28. septembra, u nedilju otpodne, tako se je mnoštvo Petrovišćanov sa časnimi gosti skupa veselilo otvaranju polipšane i modernije čuvarnice u koj trenutno podvaraju 33 dice pod rukom peljačice Ane Šubić-Geošić.

Opširnije...

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version