Glasnik.hu

Switch to desktop

HRVATSKA SAMOUPRAVA ZALSKE ŽUPANIJE

Nakon osnivačke sjednice članovi Hrvatske samouprave Zalske županije krajem studenoga 2014. zasjedali su u svome sjedištu u Kaniži (Rozgonyijeva ul.) te održali javnu tribinu. Osim jednog zastupnika, koji je opravdano bio nenazočan, nazočili su svi članovi samouprave. Sjednica se odvijala prema zakazanome dnevnom redu: preinačen je proračun za 2014. g., prihvaćen je sporazum o suradnji sa Skupštinom Zalske županije, Pravilnik o radu i djelovanju, plan rada za 2015. godinu, te u dnevnoj točki ostalih pitanja razgovaralo se o daljnjim zadacima

Marija Vargović, predsjednica Hrvatske samouprave Zalske županije, nakon pozdravnih riječi ustanovila je kvorum te u okviru zatvorene sjednice izvijestila o predaji imovinskih kartica. Katarina Koncer, članica Financijskog odbora, izvijestila je članove o financijskome stanju o, na računu je nešto više od 640 tisuća forinta. Nakon pregleda financijskoga stanja donesena je odluka o honorarima. Na prijedlog djelatnika županijskog ureda, do kraja 2014. godine ostaje po dosadašnjoj praksi, honorar za predsjednicu samouprave mjesečno je bruto 20 tisuća forinta, a zastupnicima godišnje bruto 40 tisuća forinta. U godini 2015. ponovno će se raspravljati o honoraru. Zastupnici su prihvatili izmijenjeni Pravilnik o djelovanju i radu, usklađen s novim zakonskim propisima te sporazum o suradnji sa Skupštinom Zalske županije. Predsjednica i dopredsjednica izvijestile su zastupnike o zadnjoj sjednici Mješovitog odbora Međimurske županije s pomurskim Hrvatima na kojoj je zatražena pomoć glede nastavnice hrvatskoga jezika u pomurskim školama, odnosno voditelja tamburaša. Županijska je samouprava odlučila o tome: ako će Međimurska županija osigurati nastavnika, ona će snositi troškove putovanja. Među ostalom razgovaralo se i o tome da će Županijska narodnosna samouprava predložiti da u Koncepciju razvoja područja županije umetnu i sadržaje vezane za narodnosti koje žive u županiji.

beta 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version