Logo

Vera Zemunić

Kategorija: Književni kutak

JEŽEVA JESENSKA PRIČA

Jesen je rana.
Šuma sva je zlatna,
topla i suncem obasjana.

 

Jedan se ježić
veselo šumom skitao,
za kućicu svoju
nije ni pitao.

A onda u daljini
oblak se tamni strogo natmurio.

Ježić se brže-bolje požurio,
stigao doma navrijeme
i u lišće se ušušurio.

I začas jesen krasna
postade jesen kasna.

Tagged under: Hrvatski glasnik, knjizevni kutak, kultura Hrvata u Madarskoj, Vera Zemunić, JEŽEVA JESENSKA PRIČA,
© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.