Glasnik.hu

Switch to desktop

Pinka Band;

  • Kad rodjendan preraste u muzički dogodjaj

    Imre Haršanji, Pinka-band i kiseški Hrvati – neka vas Bog živi!

    IMG 6543Javna tajna je bila da 3. februara kiseški Hrvati, a isto tako i Petrovišćani – posebno muzički dio – kot i folklorni blok Hrvatskoga Židana, pripravljali su se na okrugli rodjendan strastvenoga muzičara, ki je u prošlosti u jednom veselom razdoblju folklorno-zabavno-glazbenoga žitka ostavio pravi trag u rodnom selu Prisiki, potom i u Petrovom Selu, Hrvatskom Židanu, a u sadašnjosti je neizostavna peršona kulturne scene u Kisegu. Rič je o Imriju Haršanjiju ki je ta dan uz familiju i u krugu brojnih prijateljev, poznanikov, kolegarov, svečevao 60. jubilej svojega žitka.

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version