Glasnik.hu

Switch to desktop

Po staza naših starih,

 • TRENUTAK ZA PJESMU

  PO STAZA NAŠIH STARIH


  Rodna, mila grudo naših pradjedova,
  Naših starih ocev i dragih kumova,
  Pozdravljena budi. Došli smo sad k tebi
  Da od naše dice pozabljena ne bi.

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version