Glasnik.hu

Switch to desktop

Priprema se godišnja skupština udruge Saveza Hrvata u Mađarskoj

IMG 8944U zgradi vršendske Šokačke čitaonice 30. ožujka održana je sjednica Predsjedništva Saveza Hrvata u Mađarskoj, koju je sazvao predsjednik Saveza Joso Ostrogonac. On je na sjednicu pozvao sve članove Predsjedništva i predsjednika Nadzornog odbora Miju Štandovara te nekoliko uzvanika.

Dana 30. ožujka 2017. godine članovi Predsjedništva Saveza Hrvata u Mađarskoj, uz predsjednika Ostrogonca, jesu predsjednikov zamjenik Arnold Barić, Jozo Solga (Podravina), Angela Šokac Marković (Bačka), Eva Išpanović (Budimpešta) i Edita Horvat-Pauković (Gradišće). Savezovo Predsjedništvo čine predstavnici regija u kojima djeluje Savez, a to su po Savezovu Statutu šest regija u Mađarskoj, uz predsjednika Saveza i zamjenika predsjednika Saveza. Članstvo svake regije ima svoga zastupnika u Predsjedništvu koje obavlja tekuće poslove između dviju skupština.

Dvije regije (Zala i Baranja) od posljednje skupštine, u travnju 2016., nemaju svoga predstavnika u Predsjedništvu (njega treba predložiti i izglasovati Savezovo članstvo na godišnjoj skupštini).

Sjednici Predsjedništva, 30. ožujka, od zasad šest članova Predsjedništva odazvalo se njih četvero, dvije članice nisu pribivale sjednici: Eva Išpanović i Edita Horvat-Pauković, koja je imala za cilj pripremiti Skupštinu udruge koja će se održati 28. travnja u Vršendi, a istoga dana Savez će u tom selu prirediti i svoju priredbu, petu godinu zaredom takozvani Gastro-kulturni dan. Raspravljalo se po ovim točkama prihvaćenoga dnevnog reda: Sazivanje skupštine Saveza Hrvata u Mađarskoj; Programi Gastro-kulturnog dana; Personalna pitanja; Razno.

Napomenimo da je na sjednici bila domaćica sastanka, predsjednica Udruge baranjskih Hrvata i predsjednica Hrvatske samouprave sela Vršende Marijana Balatinac sa svojim suradnicima, a Savezov predsjednik pozvao je na sjednicu Enikő Kovač uime Savezova članstva iz Zalske regije. Sjednici su pribivali predsjednik Hrvatske samouprave Mišo Šarošac i glavna i odgovorna urednica Medijskog centra Croatica Branka Pavić Blažetin te još nekoliko zainteresiranih.

 

Na skupštinu će u rokovima i po pravilima što ih određuje Savezov Statut biti pozvani svi Savezovi članovi, kako saznajemo, njih četiristotinjak, a najviše članova Savez trenutno ima iz triju regija: Bačke, Podravine i Baranje, a u manjem su broju zastupljeni članovi iz Zale, Gradišća i Budimpešte. Članstvo će u roku dobiti sav potrebni materijal, te će na temelju njega moći predlagati dopunu dnevnoga reda što ga mora prihvatiti skupština.

Predsjedništvo je usvojilo prijedlog dnevnog reda skupštine te izglasovalo objavu potrebnih dokumenata u tjedniku Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskome glasniku. Podijeljeni su zadatci oko pripreme Gastro-kulturne priredbe, i domaćinima Vršenđanima i pojedinim regijama, a utanačen je i program nastupa folklornih društava.

Za sada izgleda da će nastupiti djeca i odrasli folkloraši iz Vršende te Ženski pjevački zbor iz toga sela te Orkestar Orašje, potom birjanska Hrvatska plesna skupina te kozarski Ženski pjevački zbor.

Predsjednik Ostrogonac reče da je Nadzorni odbor Saveza Hrvata u Mađarskoj – u sastavu: Mijo Štandovar, predsjednik, te članovi Robert Ronta i Martin Kubatov – nedavno zasjedao u Baji i pregledao djelatnost i račune udruge.

Saznali smo da će priredbu pomagati i Hrvatska samouprava Baranjske županije sa svotom od sto tisuća forinti te da će svaka regija kuhati posebno neki svoj specijalitet.

Bilo je riječi i o javnom pozivu Vlade Republike Hrvatske za predlaganje članova u Savjet Vlade Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica izvan Hrvatske, jer mandat dosadašnjih članova istječe. Hrvati u Mađarskoj imaju dva mjesta u Savjetu, a do sada su ih u njemu predstavljali Mišo Hepp i Franjo Pajrić. Zaključeno je da će udruga Savez Hrvata na skupštini predložiti za izbor svoje kandidate. Trebali bi to biti najpoznatiji i najistaknutiji predstavnici, kazao je predsjednik Ostrogonac.

 

Branka Pavić Blažetin

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version