Glasnik.hu

Switch to desktop

Hrvatski (svi narodnosni) programi pri državnome javnom servisu (MTVA)

budi sijecanj_29.MTVA_027

Izvanredna sjednica Narodnosnog odbora Mađarskog parlamenta

 

Izvanrednu sjednicu Narodnosnog odbora Mađarskog parlamenta, 29. siječnja, potakla su trojica glasnogovornika, hrvatski, grčki i bugarski, temeljem pravilnika o radu odbora. Na dnevnom redu našlo se nekoliko pitanja: 1) Izvješće o planovima promjena u svezi s narodnosnim programima na javnom servisu (pozvan: Zsolt László Szabó, glavni ravnatelj MTVA, a uz njega nazočila je i Beatrix Siklósi, glavna urednica Glavnog uredništva za manjine, prekogranične Mađare i istaknute projekte); 2) Odluka o delegiranju dvije osobe u tijelo Razvojnog savjeta za nacionalnu održivost; 3.) Razno.

 

Svi narodnosni glasnogovornici, njih trinaestero, nazočilo je sjednici uz nekoliko predsjednika državnih samouprava te suradnika Ministarstva ljudskih resursa. Sjednica je bila javna.

 

Zsolt László Szabó već je 11. prosinca 2014. godine pribivao sjednici Narodnosnog odbora, na poziv istoga, te je dao sliku položaja i budućnosti narodnosnih radijskih i televizijskih programa pri državnome javnom servisu. Od 15. listopada promijenjen je dotadašnji ustroj uredništava pri MTVA, tako i narodnosnih. Utemeljena su veća uredništva, tako i Glavno uredništvo za narodnosti, prekogranične Mađare i istaknute projekte unutar kojih su i narodnosni urednici. Mađarska je televizija 2000. godine sklopila sporazum s državnim samoupravama, a odredbe toga ugovora MTVA i nadalje želi poštovati, reče glavni ravnatelj, te je dodao da će MTVA osigurati svim narodnosnim zajednicama temeljem zakona prikazivanje njihova života i na televiziji i na radiju, odnosno upoznavanje narodnosne kulture i njezino populariziranje među narodnosnim i mađarskim življem, potrošačima programa javnih državnih servisa. Preustrojavanja su se dogodila i nadalje će se događati, kazao je 11. prosinca 2014. Zsolt László Szabó, te dodao već tada da će se dio djelatnosti vezanih za narodnosne emisije dati vanjskim produkcijama, onima za koje MTVA procijeni da mogu proizvoditi najpovoljnije i najučinkovitije. S time da će narodnosni urednici ostati u statusu MTVA, što je jamstvo za vrstan sadržaj narodnosnih programa, za čije će se ostvarenje brinuti tehnička i stručna garda vanjske produkcije s kojom će MTVA sklopiti ugovor kao kod brojnih drugih emisija i programa. Kod narodnosnih urednika neće biti znatnijih promjena i od sada će dobiti sve mogućnosti i sva sredstva i uvjete za obavljanje posla na visokoj razini.

 

Narečeno Zsolt László Szabó ponovio je i na sjednici narodnosnog odbora 29. siječnja, te dodao da je odlučeno u čijoj će se vanjskoj produkciji ostvarivati narodnosni programi za Srbe, Nijemce, Hrvate, Slovake i Rumunje. Ime tvrtke nije odao. Reče kako mu je cilj zajedno s glavnom urednicom dati prave i vjerodostojne informacije i kako moli za dijalog, a u pogledu pitanja zamolio je narodnosne glasnogovornike neka se obrate njima, a ne temelje svoju brigu na vijestima i glasinama koje se šire.

 

Kazao je kako od 15. ožujka dolazi do prestrukturiranja televizijskih kanala MTVA, tako m1 (gdje se sada emitiraju narodnosne emisije) postaje informativni kanal, te se programi koji su do tada bili na m1, sele na druge kanale, narodnosne emisije na Duna tv – glavni nacionalni kanal, i to u terminima od 6.30 do 7.30, a ponavljanje emisija bit će na Duna Worldu u poslijepodnevnim satima. Minutaža ostaje ista, a po mišljenju glavnoga ravnatelja ponuđeni termin ima bolju gledanost, tvrde statistike

 

Dolazi i do preustrojavanja proizvodnje programa MTVA, smanjit će se broj unutrašnjih zaposlenika, što dotiče tehničko osoblje koje je pružalo uslugu narodnosnim urednicima, tehničku pozadinu osigurat će vanjska produkcija koja će vjerojatno i dio toga osoblja zadužiti za obavljanje posla.

 

Već izabrana tvrtka, u odnosu na dosadašnje tehničke uvjete, raspolaže boljim uvjetima, te će osigurati nesmetan rad novinara. Problem radijske frekvencije nije u nadležnosti MTVA već Državnog medijskog savjeta (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) i Antenne Hungária koji odobrava frekvenciju temeljem natječaja. Predstavnici pojedinih narodnosti rekoše da je radijska frekvencija većinom na srednjem valu, koji se slabo sluša, te su zahtijevali radijske programe na suvremenijim frekvencijama. S planovima programskog sadržaja narodnosnih emisija kao i narodnosnih sadržaja u drugim emisijama glavnog uredništva i MTVA, narodnosne zastupnike upoznala je glavna urednica Beatrix Siklósi. Ona reče kako je dosada vodila razgovore s osam predsjednika državnih samouprava (tako i s HDS-ovim predsjednikom) te pozvala sve na davanje što širega spektra informacija o događanjima iz narodnosnog života s kojima bi se obogatio sadržaj MTVA. Reče kako i narodnosne glasnogovornike očekuje u posjet kući MTVA. Dodala je kako nakon pomnoga pregleda sadržaja narodnosnih emisija i kada se strasti smire te se jasno vide mogućnosti pokušaja, trebat će osuvremeniti sadržaje narodnosnih programa jer je dozrelo vrijeme za njihovu sadržajnu obnovu. Treba se otvarati prema većinskom narodu te poboljšati nazočnost narodnosnih tema u programima MTVA, bio je obostrani zaključak.

 

Slovenski televizijski program već godinama ostvaruje se kroz vanjsku produkciju, reče slovenska glasnogovornica ističući njegova pozitivna iskustva, te dodala kako bi trebalo povećati 26-minutni program te paziti na rokove isplate računa producentskoj kući kako bi oni stizali ne sa zakašnjenjem. Glavni ravnatelj reče da je rok isplate 45 dana.

 

Sve narečeno, naglasio je glavni ravnatelj, ne dotiče proizvodnju televizijske emisije Rondo u kojoj se javljaju ostale narodnosne zajednice: Armenci, Bugari, Grci, Poljaci, Rusini, Ukrajinci. Nije odgovorio na pitanje koliki su troškovi proizvodnje narodnosnih programa, ali reče da će ugovor s vanjskim producentima sadržavati, uz uobičajena jamstva, i niz jamstva koja će osigurati nesmetanu proizvodnju i kakvoću, navodeći niz emisija MTVA koji nastaje u vanjskoj produkciji.

 

Stav narodnosnih glasnogovornika mogao bi se sažeti u riječima kako smo posljednjih godina svjedoci opadanja kakvoće narodnosnih programa, uz izražavanje skeptičnosti glede njihove budućnosti. Oni su tražili i jamstva za sadašnje zaposlenike pri narodnosnim programima, naglašujući kako je njihova proizvodnja istaknuta javna zadaća, stoga nisu u prvom redu glavni gospodarski elementi. Kazali su kako je malo pozornosti u izbornoj godini u njima i na MTVA-u posvećeno parlamentarnim i narodnosnim izborima. Glavni ravnatelj obećao je da će glede toga MTVA napraviti statističku obradbu.

 

Glede budućih termina emitiranja Fuzik je naglasio kako su u tim terminima danas ponavljanja, na što ga je Zsolt László Szabó ispravio govoreći da su današnji termini na m1 ponavljanje od 5.30 do 6.30, što je golema razlika od predviđenih termina koji će biti od 6.30 do 7.30. Upozorio je narodnosne zastupnike na odredbu Zakona o medijima (2010. ClXXXV) koja se odnosi na narodnosne programe pri javnim državnim medijima, te im je pročitao 3. odlomak 99. paragrafa (Nazočnost narodnosti u javnim medijskim servisima) koji kaže (3) Državne narodnosne samouprave – u nedostatku njih državne udruge – načela uporabe (iskorištavanja) vremena emitiranja programa koje im stoji na raspolaganju kod javnoga medijskog servisa određuju samostalno. Ova načela – koja se ne odnose na sadržaj i uređivanje programa – javni medijski servis obvezan je uzeti u obzir.

 

Glavni ravnatelj MTVA u sjedištu Saveza državnih samouprava

 

Dana 29. siječnja, u poslijepodnevnim satima, iza zatvorenih vrata, Zsolt László Szabó, glavni ravnatelj MTVA, a uz njega i Beatrix Siklósi, glavna urednica Glavnog uredništva za manjine, prekogranične Mađare i istaknute projekte, u sjedištu Slovačke državne samouprave sastali su se s članovima Saveza državnih samouprava koje u tome tijelu predstavljaju predsjednici državnih samouprava. Sastanku su nazočili na poziv predsjednice Saveza državnih samouprava Erzsébet Racskó Holler. Kako saznajemo, razgovaralo se o istim problemima kao na prijepodnevnoj sjednici Narodnosnog odbora. Predstavnici najviših političkih tijela narodnosnih zajednica tražili su informacije iz prve ruke, reče za Medijski centar Croatica predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan. Smatra se kako termini nisu najbolji, tu je i problem radijskih frekvencija, a postoji i zabrinutost oko proizvodnje programa u vanjskoj produkciji u svjetlu promjena u posljednjih nekoliko godina, stalnog opadanja broja suradnika i tehničkih uvjeta rada. Sve to skupa nije prihvatljivo za državne narodnosne samouprave i narodnosne zajednice, što se ocjenjuje narušavanjem zakonom zajamčenih prava. Zakon o narodnostima 2011. CLXXIX, V poglavlje (Prava u svezi s medijskim sadržajima i uslugama za narodnosti).

budi sijecanj_29.MTVA_017 

 

 

 

 

 

Ivan Gugan reče kako su na susretu, što ga je sazvao Savez državnih samouprava, saznali podrobnije podatke od onih s prijepodnevnog sastanka kojemu je i on nazočio kao promatrač, te postavili konkretna pitanja na koja dobiveni odgovori mogu umiriti zaposlene narodnosne novinare, a dobivena su i obećanja kako će se popuniti broj novinara tamo gdje ih nedostaje do broja četiri, u roku od nekoliko tjedana. Stekao se dojam da će tehničku opskrbu preko vanjske produkcije obavljati tehničko osoblje koje je i dosada radilo na narodnosnim programima. Reče kako vodstvo MTVA sve radi po zakonu, a promjene od 15. ožujka u sklopu su velikih promjena na javnim državnim servisima, govoreći da će se stanje pomno pratiti. Glede termina kazao je da su oni konačni, jednako kao i ime tvrtke koja će biti vanjski producent programa. Nismo zadovoljni, ali smo dobili obećanja da će sve biti u redu, možemo pisati prosvjedno pismo, ali ja sam skeptičan da bi se time išta mijenjalo jer se ni proteklih dvadeset godina ništa nije mijenjalo, zaključio je Gugan. Dodao je da je bilo riječi i o povećanju minutaže za takozvane male manjine, govoreći kako je njegovo osobno mišljenje kao bivšeg novinara da je na mjestu predstavnika malobrojnih narodnosnih zajednica, ne bi se borio za povećanje minutaže jer bi im bilo teško popuniti 26 minuta televizijskog programa. Što se tiče radijskih frekvencija, treba se obratiti nadležnima za podjelu frekvencija, a termine hrvatskih radijskih emisija ocjenjuje povoljnim, te je dodao da im je obećano kako će se emisije i nadalje raditi uživo s nekog novog mjesta u Pečuhu, koje je za sada nepoznato.

 

Branka Pavić Blažetin

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version