Glasnik.hu

Switch to desktop

Čudakrat smo se pominali za to u prijateljski i intelektualni krugi, gdo se i zašto drži za Hrvata, ali se drži suprot hrvatskih korenov daleko od društvenoga žitka, posjećivanja hrvatskih priredab, jubilejov?! Gustokrat smo i postavljali pitanje sami sebi, ali i pred društvom, gdo i zašto se zalaže (istinski, ali samo u izlogu) za naš narod, za zastupanje hrvatskih interesov na visoki, sridnji ali lokalni funkcija. Nije nam očišćena, ni razjašnjena slika, gdo je zapravo Hrvat, i da li more negdo biti Hrvat prez znanja jezika? Ali oko izjave hrvatskoga povjesničara i bivšega ministra kulture Zlatka Hasanbegovića nij' sumlje ni dileme: Prez jezika narod više nima sriće! Zbog toga mi i krv kipi par puti, kad na svoji putovanji med našimi ljudi strefim se s neočekivanimi i iskrivljenimi odnosi, ali kad kanim gruba biti, onda mogla bi reći dekroatizacijskimi ponašanji ter nastojanji.

Opširnije...

Svi mi imamo svoje krugove, prvi čine članovi naše obitelji, potom su prijatelji i osobe s posla. U idealnome životu prvi je krug najvažniji, najprisniji. Ostale krugove po mogućnosti sami biramo. Prvi krug u ovome slučaju nije u priči. Čovjek kako stari, sve manje ljudi pušta u svoju intimnu sferu, valjda s vremenom postane mudrijim, pamti još ožiljke stare od nevjere, gorkoga razočarenja, neistinitosti, bahatosti, izdaje…

Opširnije...

Mjesne narodnosne samouprave imaju pravo na godišnju potporu za djelovanje čiji iznos ovisi o broju popisanog pučanstva pripadnika dane narodnosti u određenom naselju prigodom posljednjeg popisa pučanstva. Druga je mogućnost diferencirana potpora koja se dobiva na temelju obavljenih javnih zadaća na osnovi vrednovanja (bodovanja) zapisnika prethodne kalendarske godine. Mnoge narodnosne samouprave oslanjaju se na diferenciranu potporu kod obavljanja svojih određenih djelatnosti, npr. kod stipendiranja svojih nadarenih mladih pripadnika zajednice, pretplate glasila, nagradnih putovanja u matičnu domovinu, postavljanja dvojezičnih natpisa u mjestu, kupnje narodne nošnje, glazbala itd., jer takva se ulaganja mogu učiniti ponajprije iz te potpore (za te troškove teško ili se uopće ne dobije potpora preko natječaja), upravo zbog toga za aktivne samouprave vrlo je važna diferencirana potpora. Prije nekoliko dana objavio je Fond za razvoj ljudskih potencijala bodove za narodnosne samouprave na temelju  lanjskih zapisnika.

Opširnije...

Sve ima svoje vrijeme. Svaka stvar ima svoje vrijeme pod nebom... Vrijeme plaču i vrijeme smijehu; vrijeme tugovanju i vrijeme igranju – mudre su riječi biblijskoga Propovjednika, kralja Salamuna.

Iza nas je dvomjesečno pokladno razdoblje vrijeme uobičajenih prela i balova, bučnih veselica, svinjokolja, maskenbalova, valentinskih i drugih zabava. Samo u Bačkoj u našim naseljima organizirano je čak 16 pokladnih zabava, u nekim mjestima i više, a bilo je da se istoga dana održavalo čak pet prela i balova. Ove velike godišnje priredbe u organizaciji hrvatskih samouprava ili kulturnih udruga, jedinstvene i prepoznatljive ne samo za pripadnike hrvatske zajednice nego i za brojne simpatizere drugih narodnosti, iz tjedna u tjedan okupljale su na stotine gostiju koji su se veselili uza zvuke tambure, ples i pjesmu.

Opširnije...

Nedavno je obilježen Međunarodni dan materinskog jezika koji privlači pozornost ponajprije na važnost očuvanja kulturne i jezične raznolikosti svijeta. Dok čitam pokoju vijest o događanjima vezanima uz taj dan, uvijek si postavim pitanje, koliko se gubi hrvatski jezik u našoj zajednici, koliko naših pripadnika može reći da mu je hrvatski materinski jezik? Podatci zadnjeg popisa pučanstva pokazuju opadanje. Dok među pripadnicima hrvatske zajednice 2001. godine 14 326 osoba smatralo je hrvatski svojim materinskim jezikom, 2011. već samo 13 716. Od tada je već prošlo šest godina i naslućujem, da taj broj naglo opada. Kažu da je materinski jezik onaj koji se prvi nauči u obitelji, većinom od majke (matere), zbog toga se i zove materinski, a ne onaj koji se uči u obrazovanju.Koliko djece u našim školama može reći da mu je hrvatski materinski jezik? Mislim na djecu u čijoj obitelji i rabe hrvatski.

Opširnije...

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version