Glasnik.hu

Switch to desktop

Koncert Tamburaškog sastava „Slavonske lole”

20180505 268U organizaciji Hrvatske državne samouprave i njezine ustanove Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, 5. svibnja u Baji je priređen II. Hrvatski državni tamburaški festival. Glavni je organizator bio voditelj Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, ujedno i voditelj Orkestra „Vizin“ Zoltan Vizvari.

Opširnije...

D MTZ20180515002Prva sjednica novog saziva Narodnosnog odbora Mađarskog parlamenta održana je 15. svibnja s dvije točke dnevnoga reda. U prvoj točki članovi Odbora saslušali su (prije imenovanja) dr. Zsolta Semjéna, ministra bez lisnice, dopredsjednika vlade, koji je zadužen za nacionalnu politiku, pitanja Crkve i narodnosti. (U skladu sa Zakonom o Parlamentu, Zakon XXXVI. godina 2012, paragraf 44. § 2). Druga je točka bilo „razno“.

Opširnije...

MOLISKI HRV BP 1U sklopu projekta „Traganje za hrvatskim korijenima”, što ga je financirao Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, krajem ožujka trideset i tri pripadnika moliških Hrvata, na čelu s članicom Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske Antonellom D'Antuono, boravilo je u Mađarskome glavnom gradu. Tom ih je prigodom, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj, primio hrvatski veleposlanik Mladen Andrlić sa svojim suradnicima. Na susretu je bila i HOŠIG-ova ravnateljica, ujedno i vijećnica Skupštine Hrvatske državne samouprave Ana Gojtan, te ravnatelj Talijanskoga kulturnog instituta u Budimpešti Gian Luca Borghese.

Opširnije...

DSC 1023Profesori i studenti kroatistike s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu posjetili su Sisačko-moslavačku županiju od 19. do 21. travnja 2018. godine. Posjet je organiziran u suradnji Sisačko-moslavačke županije i Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu, na čelu s konzulicom Vesnom Halugom.

Tom su prigodom profesori i studenti posjetili sjedište županije, gdje su se sastali sa županom Sisačko-moslavačke županije Ivom Žinićem i njegovim suradnicima. Župan, osim riječi dobrodošlice, gostima iz Pečuha ispričao je i o povijesti Sisačko-moslavačke županije.

Opširnije...

Naši „Zlatni dukati“ u Kopriva

IMG 2865Prvi aprilski vikend u sambotelsku dvoranu Bartók masovno su se hodočastili ne samo Gradišćanski Hrvati, nego i brojni Ugri, kim se vidi tamburaška glazba, čiji su reprezentativci jur skoro dvadeset ljet dugo petroviski tamburaši Koprive. Kako su rekli sami guslači, bili su najgerasti moru li napuniti jednu takovu dvoranu, kot sambotelska, a na njevo najveće presenećenje, jur tajedan dan prlje koncert od 6. aprila, petka, bio je rasprodan. Nisu se dugo študirali, nego su razglasili da je Bartókova dvorana otprta i drugi dan pred onimi, ki kanu poslušati kompletni muzički program, a nisu nutrastali u limit prvi dan. Dvourni koncert s popularnimi domaćimi, hrvatskimi, engleskimi i ugarskimi jačkami, s gosti, klapom iz Pinkovca ter glumicom Petrom Grišnik, unutar prezentacije novoga albuma 4., morem vam reći u ime svih nas, već je bio nek simpla doživljaj.

Opširnije...

Potkategorije

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version