Glasnik.hu

Switch to desktop

Branka-juliusHrvatska državna samouprava dobila je na korištenje objekt u Vlašićima na otoku Pagu, prije deset godina. Tada smo zapisali: Šesti svibnja 2005. dan je koji će zacijelo ostati u kronici Hrvata u Mađarskoj, dan svečane predaje Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, „Zavičaja” d. o. o. u Vlašićima na otoku Pagu, zdanja koje je rezultat jedinstvene suradnje dviju država glede zaštite nacionalnih manjina, zdanja u koje je uloženo s potporom dviju vlada i sponzora (MOL INA...) više od 200 milijuna forinti, zgrade koju je 2003. hrvatska vlada dala na 20-godišnju uporabu Hrvatskoj državnoj samoupravi.

Opširnije...

 

Branka-juliusParlamentarni glasnogovornik Nijemaca u Mađarskoj Imre Ritter, prema §. 124.(2), točki 4. odluke Parlamenta broj 10/2014.(24.II.) o organizaciji i radu Parlamenta, sukladno §-u 29., točki 4. Zakona XXXVI. o Parlamentu iz 2012. godine, postavio je pitanje premijeru Viktoru Orbánu po Predmetu: Narodnosno pitanje, Mađarska nikada nije bila multikulturalno društvo?

Opširnije...

Branka-juliusVjera i jezik, u vjeri se molimo, aktivno izgovaramo i slušamo, pažljivo slušamo i povodimo se za riječima, njihovom bojom, intonacijom, za propovijedi... Blagdan Duhova iza nas je... Na taj blagdan sišao je Duh Sveti na apostole u Jeruzalem, rođena je Crkva. Apostoli, raspršivši se na sve strane svijeta, govorili su jezicima naroda među koje su išli kako bi ih ljudi mogli razumjeti... Materinski jezik tek je jedan.

Opširnije...

Branka-juliusSve je izglednije kako će trend povećanja sredstava iz državnoga proračuna za potrebe narodnosnih zajednica, ustanova i programe biti nastavljen i u proračunu za 2016. godinu. Tako se ovih dana govori da će fond namijenjen narodnosnim civilnim udrugama u 2016. godini biti povećan za 820 milijuna forinti, a za djelovanje mjesnih narodnosnih samouprava bit će u odnosu na 2015. godinu više i do 784 milijuna forinti.

Opširnije...

Branka-juliusIza nas je nekoliko događanja koje će uveliko obilježiti zajednicu u nastupajućih godinu dana. U prvom redu političku i školsku scenu Hrvata u Mađarskoj te ulogu vrhovne civilne udruge Saveza Hrvata u Mađarskoj u životu zajednice. Bez ijednoga pitanja, bez ijednoga prijedloga održana je redovita skupština civilne udruge Saveza Hrvata u Mađarskoj, sve točke dnevnoga reda prihvaćene su jednoglasno. Tišina i pasivnost je li to dobar znak, pitanje je koje mi se vrti ovih dana nakon skupštine Saveza Hrvata u Mađarskoj, tijela koje već drugi samoupravni ciklus zaredom svojim kandidatima i izabranim zastupnicima određuje politički smjer razvoja Hrvata u Mađarskoj.

Opširnije...

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version