Glasnik.hu

Switch to desktop

VIJESTI IZ GRADIŠĆA

65551191KOLJNOF, ŠOPRON – Uoči velike 350. obljetnice ponovnoga osnivanja Kraljevske Kravata Regimente (Royal Cravate Regiment) u Parizu, 20. majuša 1667. ljeta, "KUME" u suradnji sa SBCL, Čakavskom katedrom i Maticom hrvatskom Šopron organizirali su predavanje pod naslovom "Kravata kao fenomen" u Rejpalovoj hiži, 16. majuša, utorak, a u koljnofski dom kulture pozivaju organizatori na isto predavanje sve zainteresirane, 19. majuša, u petak, od 18.30. 

PETROVO SELO – Dobrovoljno ognjogasno društvo Petrovoga Sela srdačno Vas poziva na svetačnost prilikom 120. obljetnice osnivanja Društva, 20. majuša, u subotu, od 13 uri, kad je prijem pred Ognjogasnim domom.

U 14 uri se začme sveta maša i hvalodavanje pod vedrim nebom, pred kapelom sv. Štefana, a potom se blagoslavlja ognjogasno vozilo sa špricom. Svečani govori, vezanje pantlikov na zastavu, prikdavanje priznanjev i nagradov su još u programu pred južinom i druženjem. U 20.30 u restoranu Pinka se začme dobrovoljni Ognjogasni bal sa zabavnim bendom Čungam.

GORNJI ČETAR – Križevski dani su u dotičnom selu drugi tajedan, zato se lipi svetak začme sa svetom mašom, 22. majuša, u pondiljak u četarskoj kapeli u Gori, točno u 10 uri. Dvojezičnu svetu mašu ovput će služiti farski pomoćnik u Petrovom Selo i filijala, Richárd Inzsöl i duhovnik Koljnofa, Antal Németh. Po dugoj tradiciji u okviru svetka vinogradari i gospodari kletov dalje će se toga dana družiti sa svojimi gosti u pivnica uz bogate stole dobroga jila i pila.

HRVATSKI ŽIDAN – Vjeroopćina Hrvatskoga Židana i lovačka društva Vas najsrdačnije pozivaju na tradicionalnu svetu mašu u čast svetoga Hubertusa kod Peruške Marije u Hrvatskom Židanu, 28. majuša, u nedilju, od 10 uri. Trojezičnu (ugarsku, hrvatsku i nimšku) mašu celebriraju Miklós Mészáros, farnik u Prisiki, Štefan Dumović, duhovnik Hrvatskoga Židana, Plajgora i Unde ter dr. Anton Kolić, dušobrižnik iz Austrije. Po svetoj maši, jur po tradiciji, slijedi blagoslavljanje vozilov i agapa. Ako je godinasto vrime, maša je u mjesnoj crikvi.

 

Tagged under: GRADIŠĆA;

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version