Glasnik.hu

Switch to desktop

Skupno hrvatsko shodišće u Celje

25. - 27. augusta 2017.
2011 06 11 083
 
 
 
 
 
 
 
u jubilarnom ljetu “100 ljet Fatima”

 

petak, 25. augusta

18.30h svetačni ulaz i večernja sveta maša

- predvodi mag. Branko Kornfeind

oblikuju “Veseli Stinjaki”

 

subotu, 26. augusta

07.00h jutarnja sveta maša kod milosnoga oltara

- predvodi mmag. Štefan L. Jahns

10.00h svetačna sveta maša kod glavnoga oltara

- predvodi mag. Štefan Raimann, oblikuju Vorištanski tamburaši

14.30h križni put - predvodi mag. Ivan Karall

18.15h sveti očenaši - predvodi dijakon mag. Georg Vuković

19.00h ulaz Putujuće Marije Celjanske i sveta maša

- predvodi judr. icdr. Jozef Kemp, phd.

oblikuju tamburaški orkestar KONJIC (Hrvatski Jandrof, Čunovo) i

zbor ter Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof

potom ophod sa svićami

 

nedilju, 27. augusta

07.00h jutarnja sveta maša kod milosnoga oltara

- predvodi mag. lic. Roman Frydrich

10.00h svetačna sv. maša kod glavnoga oltara

- predvodi biškup dr. Egidije Živković, oblikuju Cogrštofski tamburaši

14.00h svetačna večernja i predanje Putujuće Marije Celjanske

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version