Glasnik.hu

Switch to desktop

NATJEČAJ

Natječaj za popunu radnoga mjesta voditelja Hrvatskoga kluba Augusta Šenoe

Hrvatska državna samouprava raspisuje natječaj za popunu radnoga mjesta voditelja Hrvatskoga kluba Augusta Šenoe.

Uvjeti:

– mađarsko državljanstvo

– visokoškolska stručna sprema vezano uz kulturnu djelatnost

– dobro poznavanje hrvatskoga i mađarskoga jezika

– informatičko obrazovanje na razini korisnika

– višegodišnje iskustvo na kulturnom polju i organizacijskim poslovima.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati uz prijavu prilažu:

– životopis (opći podatci, podatci o školovanju, dosadašnja zaposlenja, sažet opis stručnoga rada)

– potvrdu o nekažnjavanju

– kratki i dugoročni plan djelovanja Kluba kao samostalne ustanove.

Voditelja Hrvatskoga kluba Augusta Šenoe na rok od četiri godine imenuje Skupština Hrvatske državne samouprave.

Plaća: po dogovoru.

Rok je za podnošenje prijava 30 dana od objave natječaja na web-stranici. www.kozigallas.hu.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu:

Hrvatska državna samouprava

Országos Horvát Önkormányzat

1089 Budapest

Bíró Lajos u. 24

Tel./faks 303 6093

E-mail: hrsamouprava(at)chello.hu.

Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version