„IVAN ANTUNOVIĆ – NARODNI PREPORODITELJ HRVATA U UGARSKOJ“

Međunarodni znanstveno-stručni skup povodom 200. obljetnice rođenja Ivana Antunovića

Subotica, 19. i 20. lipnja 2015.

Poštovani!

U povodu 200. obljetnice rođenja narodnoga preporoditelja Hrvata u južnoj Ugarskoj Ivana Antunovića, ove će godine, u okviru kulturne manifestacije Dani Ivana Antunovića, biti organiziran međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom „Ivan Antunović – narodni preporoditelj Hrvata u Ugarskoj“. Skup će biti održan u Subotici 19. i 20. lipnja 2015., u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Katoličkoga društva za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“ (Vojvodina, Republika Srbija), Znanstvenoga zavoda Hrvata, Filozofskoga fakulteta u Osijeku, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu te Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (Republika Hrvatska).

Međunarodni znanstveno-stručni skup povodom 200. obljetnice rođenja Ivana Antunovića

Subotica, 19. i 20. lipnja 2015.

Poštovani!

U povodu 200. obljetnice rođenja narodnoga preporoditelja Hrvata u južnoj Ugarskoj Ivana Antunovića, ove će godine, u okviru kulturne manifestacije Dani Ivana Antunovića, biti organiziran međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom „Ivan Antunović – narodni preporoditelj Hrvata u Ugarskoj“. Skup će biti održan u Subotici 19. i 20. lipnja 2015., u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Katoličkoga društva za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“ (Vojvodina, Republika Srbija), Znanstvenoga zavoda Hrvata, Filozofskoga fakulteta u Osijeku, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu te Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (Republika Hrvatska).

Ivan Antunović rođen je u Kunbaji 19. lipnja 1815., a umro u Kalači 13. siječnja 1888. Ovaj kalački kanonik i naslovni biskup bosonski bio je vođom tzv. zakašnjeloga preporoda među podunavskim Hrvatima – Bunjevcima i Šokcima te jedna od najistaknutijih osobnosti među Hrvatima u Ugarskoj u XIX. stoljeću. Sudjelovao je u osnivanju više prosvjetnih i gospodarskih ustanova, a financijski je pomagao školovanje darovitih mladića iz siromašnih obitelji. Publicističku djelatnost započeo je 1870. pokretanjem Bunjevačkih i šokačkih novina s kulturnim prilogom Bunjevačka i šokačka vila, koje su tiskane na onodobnom hrvatskom književnom jeziku (jeziku Zagrebačke filološke škole). Nabožna djela (molitvenik Čovik s Bogom, Kalača, 1884.), prozu (roman Odmetnik, Zagreb 1875.) te publicistička (npr. Poučne iskrice, Temišvar, 1872.; Slavjan, Kalača, 1875.) i teološka djela (npr. Bog s čoviekom na zemlji, Vac, 1879.) pisao je poglavito na hrvatskom jeziku, premda ima djela pisanih i na mađarskome i na latinskome jeziku. Snažan biljeg na oblikovanje samobitnosti i tradicije Bunjevaca i Šokaca ostavila je njegova Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih (Beč, 1882.), a ukupno njegovo djelo smatra se važnim iskorakom u jezičnoj i nacionalnoj integraciji Bunjevaca i Šokaca iz Ugarske u modernu hrvatsku naciju.

I premda je o njemu razmjerno dosta pisano (npr. Andrija Anišić, Josip Buljovčić, Matija Evetović, Ante Sekulić i dr.), njegovo pisano djelo i društveno djelovanje još uvijek zahtijevaju dodatna istraživanja i tumačenja, napose kada je riječ o novim pristupima i interpretativnim paradigmama. Držimo kako je dvjesto godina od njegova rođenja dobar povod da se u njegovoj rodnoj Bačkoj organizira međunarodni znanstveno-stručni skup s ciljem da se iz perspektive suvremenih znanosti i novih spoznaja vrednuje njegovo društveno i kulturno djelovanje te njegovo djelo.

Skup će imati interdisciplinarni značaj i okupit će teologe, etnologe, jezikoslovce, teoretičare i povjesničare književnosti te historiografe i kulturologe. Radni jezik skupa bit će hrvatski, a radovi će se izlagati u okviru sljedećih tematskih cjelina: teologija, književnost i jezik te povijest, etnologija i kulturološke teme.

Ovim se pozivaju znanstvenici koji su zainteresirani za izlaganje na međunarodnome znanstveno-stručnom skupu da prijave svoje sudjelovanje.

Napominjemo kako organizatori osiguravaju smještaj i prehranu, a troškove prijevoza snose sudionici.

Popunjenu prijavnicu (u prilogu) i sažetak potrebno je dostaviti do 1. svibnja 2015. na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Nakon skupa predviđeno je i objavljivanje zbornika radova sa skupa, koji bi imao međunarodnu recenziju.

O svim daljnjim obavijestima sudionici skupa bit će na vrijeme obaviješteni.

Organizatori

Newsletter

Subscribe now to get 100 exclusive photo & two newsletters per month